Ceacht 1 – Téama Scoile

Cá bhfuil Seán?

Seo an Chéad Ceacht – Aimsir Láithreach (present tense).

Ar Scoil

 

 

 

 

 

 

Tá Seán ar scoil. Tá sé sa seomra ranga. Scríobhann sé le peannluaidhe. Is maith leis na peannluaidhe ildaite. Faigheann sé leabhar agus léann sé scéal. Is maith leis bheith ag léamh. Titeann a rialóir ar an urlár. Tógann sé é. Faigheann sé scriosán agus cuimlíonn sé botún. Siúlann sé go dtí an bosca bruscair agus an bioróir leis. Tagann sé ar ais go dtí an deasc. Féachann sé ar an gclár dubh agus tógann sé a mhála scoile.

Sean is at school. He is in the classroom. He writes with a pencil. He likes coloured pencils. He gets a book and he reads a story. He likes reading. His ruler falls on the floor. He lifts it. He gets an eraser and eases a mistake. He walks to the bin and the sharpener (pointer) with him. He looks at the blackboard and he lifts his school bag.

Posted in: